Indkøb fra de bedste leverandører på markedet
Persano Groups indkøbsafdeling står for indkøb af alle råvarer og emballagekomponenter. Afdelingen arbejder konstant på at effektivisere og højne processer, hvorved virksomhedens konkurrenceevne forbedres, så vi er på forkant med vores kunders krav og forventninger. Indkøb auditerer løbende udvalgte nøgleleverandører. På den måde forebygger og minimerer vi blandt andet fejl og mangler i leverandørens performance og leverancer. Det giver vores kunder den tryghed og sikkerhed for, at vi kun samarbejder med velanskrevne og de ubetinget bedste leverandører i markedet, så vi dermed sikrer kunderne, en ensartet kvalitet på de produkter der efterspørgers.

Effektivt og fleksibelt logistiksystem
Logistikproblemer koster på både bundlinjen og imagekontoen. Persano Group har mange års erfaring med logistikstyring og håndterer alle facetter af logistikprocessen, herunder også mærkning med koder til sporing af produkter. Vi samarbejder med de største speditører på markedet og kan tilbyde dør-til-dør transport til meget konkurrencedygtige priser, både som almindelig eller temperaturreguleret transport. Derudover råder vi også over egen lastbil til kørsel mellem vore produktionsfaciliteter samt til udbringning af varer i hele hovedstadsområdet. Persano Group distribuerer produkter i hele Norden og internationalt.